5684467416039424 Kakao Friends HK 德國心臟病 今次最特別係個鐘!其實之前都出過,不過就係用普通鐘,但係今次個鐘係Ryan樣㗎😳首批預訂優惠$1xx 💡最後一張圖係舊款, 可以代購埋💡 玩法: 只要一看到五個一樣的圖案出現,大家就瘋狂的按鈴, 誰的反應最快,就可贏牌,手上沒牌的人就出局了,適合全家大小一起玩的緊張刺激的遊戲! 韓國代購商品全部入訂後8個工作天左右 Product #: kakaofriendshk-德國心臟病 2022-09-25 Regular price: $HKD$165.0 Available from: Kakao Friends HKIn stock