6732999735115776 Kakao Friends HK KAKAO FRIENDS 方形環保袋/斜𧴯袋 條帶可以較長短,有拍扭,內有暗格 SIZE:260X250X75MM 本店全部100% 正貨 韓國空運到港 有任何問題歡迎隨時撳右下角 whatsapp 我地 🥰 設多個交收方法,節省運費 ! (可以根據自己購買既産品,搵最適合既方法) 交收方法如下: 🌸旺角交收中心 🌸星期一至五 10:00-18:30 觀塘鴻圖 Product #: kakaofriendshk-KAKAO FRIENDS 方形環保袋/斜𧴯袋 2022-06-20 Regular price: $HKD$198.0 Available from: Kakao Friends HKIn stock