5784232265515008 Kakao Friends HK Kakao Friends MP3 x speaker 好耐無見過既MP3 🤣 再加埋Speaker 功能! 可以插卡用,唔洗一定連bluetooth ,而且放卡仲可以做MP3 插耳機聽😁 本店全部100% 正貨 韓國空運到港 有任何問題歡迎隨時撳右下角 whatsapp 我地 🥰 設多個交收方法,節省運費 ! (可以根據自己購買既産品,搵最適合既方法) 交收方法如下 Product #: kakaofriendshk-Kakao Friends MP3 x speaker 2022-09-22 Regular price: $HKD$268.0 Available from: Kakao Friends HKIn stock